Dalälven

 

Samtalshalsan.se

 

line decor

  

line decor

 

Forskning Affektpsykologi - Research Affect Psychology

Undertecknad leg. psykolog bedriver forskning och handledning inom ett område i psykologin som fokuserar på omedvetna reaktioner och känslor hos människan dvs affektpsykologi. Forskningen syftar till att utveckla den psykoterapeutiska metoden genom större kunskap om hur det affektiva mönstret (affective state) hos klienten förändras under en psykoterapi. En andra forskningsinriktning syftar till att utveckla ett evalueringsinstrument för pågående psykoterapiarbete.

The purpose of the research is to study the affective process in psychotherapy.

Facial Coding - Affects - Registration - Evaluation

How does biological unconscious affects change in psychotherapy

Affect psychology - Theory - application in psychotherapy

Läs på sidan 36 i psykologtidningen: Tomkins affekteori, ett stöd i psykoterapin

Läs en artikel på ämnet med utvidgat innehåll i tidningen Psykoterapi: Tomkins affektteori – ett stöd i psykoterapin.

 Staffan Stålfors
Legitimerad psykolog
Legitimerad psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi

 

© Björn Beskow 2008