Dalälven  

Samtalshalsan.se

 
line decor
  
line decor
 

Föreläsning och handledning

Undertecknad leg. psykolog bedriver forskning och handledning inom ett område i psykologin som fokuserar på omedvetna reaktioner och känslor hos människan dvs affektpsykologi. Forskningen syftar till att utveckla den psykoterapeutiska metoden genom större kunskap om hur det affektiva mönstret (affective state) hos klienten förändras under en psykoterapi.
Affektpsykologi är ett relativt nytt arbetsområde inom psykologin. Föreläsning är en möjlighet för Er att ta del av detta arbetsfält. Handledning ger dig vägledning i tillämpad affektpsykologi.

 
Staffan Stålfors
Legitimerad psykolog
Legitimerad psykoterapeut

 
© Björn Beskow 2008