Dalälven  

Samtalshalsan.se

 
line decor
  
line decor
 

Professionella hälsosamtal

Inom tjänstesektorn finns personal med olika arbetsuppgifter. Arbetsinsatserna bygger på teoretiska kunskaper och förmågan till känslomässig empati för andra människor.  Denna personal är mer än andra utsatta för risken till utbrändhet/utmattningssyndrom. Det är inte ovanligt att individer i dessa yrkesgrupper hamnar i långa sjukskrivningsperioder.

Utbrändhet kan betraktas som ett stressyndrom med en komplex problematik. Reaktionerna är ofta både fysiska och känslomässiga. Personen känner sig ofta mycket utlämnad och missförstådd med sin problematik.

Hälsosamtal är en diagnosmetod som vuxit fram i samband med forskning vid Karolinska Institutet, Solna. Metoden bygger på affektiv avläsning som kriterium på hur en individ bemästrar motsatsförhållanden och konflikter i sin arbetssituation och livssituation.

Tjänsten är till stor hjälp när företagare och anställda behöver vägledning inför omorganisation av företaget, när enskilda medarbetare drabbas av känslomässig oro eller ångest. Hälsosamtal är ett verktyg som är till hjälp vid utveckling av enskilda medarbetares arbetskapacitet.

 
Staffan Stålfors
Legitimerad psykolog
Legitimerad psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi

 
© Björn Beskow 2008